Opis programu Korona Polskiego Wychowania

Strona archiwalna -> trwają pracę nad nową stroną

Zapraszamy: https://www.facebook.com/kpwpwk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wychowanie - integralny element edukacji

Założeniem programu KPW jest integralność procesów edukacji i wychowania. Program zawiera praktyczne i skuteczne metody, które wspierają nauczycieli w motywowaniu uczniów do nauki, rozwijaniu ich zainteresowań, co sprzyja integrowaniu klas.

Korzyści dla szkół:

ptaszek czerwony lepsze wyniki edukacyjne;
ptaszek czerwony 
zintegrowane, przyjazne klasy;
ptaszek czerwony 
wysokie kompetencje wychowawcze nauczycieli.

 

Schemat kpw2a 

- pełny cykl programu trwa 4 semestry;
- wszystkie metody działania, praktyczne wskazówki dla nauczycieli i scenariusze opisane są w Podręczniku KPW, przekazywanym szkołom w chwili przystąpienia do programu;
- realizacja programu odbywa się w klasach zorganizowanych na wzór firm młodzieżowych;
- przez cały cykl programu zadaniem klas jest podejmowanie działań budujących wspólnotę klasy a także udział w obowiązkowych warsztatch (po 2 warsztaty w semestrze) przeprowadzanych przez koordynatorów KPW;
- dodatkowo, klasy realizują zadania wynikające z tematyki kolejnych semestrów:

Schemat kpw3 

4-semestry

Po każdym semestrze klasa wraz z nauczycielem otrzymuje certyfikat nazywany „Perłą”, który potwierdza prawidłowe i pełne zrealizowanie programu.

Szkoła, która z sukcesem wdrożyła cały cykl programu, otrzymuje w nagrodę emblemat „Korona Polskiego Wychowania”.

tablica kpw

 

Rezulaty wdrożenia w szkole programu Korona Polskiego Wychowania: 

Schemat kpw4  

 

Struktura organizacyjna programu Korona Polskiego Wychowania

kadra kpw

Zadania w programie KPW:

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo – prowadzi badania i opracowuje nowe rozwiązania programowe, zarządza realizacją programu, szkoli kadrę, prowadzi kampanie informacyjne na rzecz wychowania w szkołach.

Rada Programowa KPW - tworzą ją Dyrektorzy Szkół realizujących program KPW; Rada wyznacza kierunki rozwoju programu KPW i zatwierdza strategię programu. Spotkania Rady pozwalają na dzielenie się doświadczeniem z realizacji programu wychowawczego KPW oraz poszukiwanie nowych rowiązań programowych. Dyrektorzy odgrywają bardzo dużą rolę w programie KPW, zatwierdzają Semestralne Programy Działań, zarządzają realizacją programu oraz tworzą środowisko wychowawcze.

Koordynator programu KPW – pełni bezpośredni nadzór nad realizacją programu KPW w szkołach, wspiera działania nauczycieli i uczniów.

Patronat honorowy - nad programem Korona Polskiego Wychowania sprawują: Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty.

Bardzo ważną rolę w programie KPW pełnią Nauczyciele – Opiekunowie klas. Jako opiekunowie firm młodzieżowych:

ptaszek czerwony określają cele firmy,
ptaszek czerwony 
koordynują i sprawdzają postępy uczniów,
ptaszek czerwony 
tworzą strukturę organizacyjną,
ptaszek czerwony 
motywują do działania,
ptaszek czerwony 
wyznaczają zadania,
ptaszek czerwony 
realizują działania integracyjne.

 

a

 
gry okladkaPodaj swój e-mail, a otrzymasz książeczkę pdf z zebranymi w Strefie Wiedzy metodami, grami i zabawami oraz będziesz informowany o nowościach dotyczących Centrum Dobrego Wychowania i programu Korona Polskiego Wychowania.


Administratorem danych jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin. Wasze adresy są bezpieczne w naszej bazie. Nie przekazujemy tych informacji osobom niepowołanym. Podając e-mail zgadzasz się na otrzymywanie materiałów dotyczących działań Fundacji. W każdej chwili możesz usunąć lub zmienić swoje dane.

  Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
  20-113 Lublin

KRS 0000094228
REGON 004173022
NIP 712-01-67-025