Konferencja programu KPW

Zakończyliśmy realizację projektu wstępnego do przystąpienia do programu KPW

Projekt „Korona Polskiego Wychowania – program edukacji obywatelskiej młodzieży” realizowany był od 01.03.2015 do 31.03.2016. Polegał on na wprowadzeniu do realizacji w 4 szkołach w woj. lubelskim (Gimnazjum nr 11 im. por. mar. Mariana Tadeusza Mokrskiego w Lublinie, Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Niedrzwicy Dużej, Zespół Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie, Zespół Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie) programu edukacji obywatelskiej i przeciwdziałania dyskryminacji. Partnerem projektu ze strony norweskiej był chór młodzieżowy Spurven Tensing. Projekt nastawiony był na aktywne i samodzielne działanie młodzieży na rzecz swoich społeczności oraz w Internecie. Głównymi celami projektu było wykształcenie wśród młodzieży postaw obywatelskich i antydyskryminacyjnych; aktywizacja środowisk szkolnych i lokalnych poprzez realizację inicjatyw społecznych oraz rozwój umiejętności dotyczących budowania społeczeństwa obywatelskiego. W projekcie wzięło udział 144 uczniów oraz 24 nauczycieli, którzy przeszli szereg szkoleń oraz realizowali inicjatywy na rzecz swoich społeczności szkolnych i lokalnych. Łącznie przeprowadzono 120 różnych inicjatyw z czego 60 były to inicjatywy internetowe. W celu wspierania innych szkół program został upowszechniony. Został przygotowany spot promujący program i zaangażowanie wśród młodzieży. Ulepszony program został opisany i wydany w formie podręcznika. Zostały również przeprowadzone badania ewaluacyjne, sprawdzające skuteczność programu, oraz pozwalające go udoskonalić. W ramach projektu zostały osiągnięte następujące rezultaty: wzrost liczby działań dotyczących aktywności społecznej i antydyskryminacyjnej, wzrost liczby działań pomocowych, zmiana motywacji do angażowania się w inicjatywy obywatelskie z interesownej na bardziej bezinteresowną, wzrost wiedzy nt. antydyskryminacji, wzrost umiejętności realizacji działań na rzecz osób dyskryminowanych, wytworzenie przekonania, że „bycie zainteresowanym społecznie” jest godne naśladowania oraz rozwój umiejętności organizacyjnych w zakresie realizowania inicjatyw społecznych.

kon 1

 

kon 2

 

kon 3

 

kon 4

 

kon 5

 

a

 
gry okladkaPodaj swój e-mail, a otrzymasz książeczkę pdf z zebranymi w Strefie Wiedzy metodami, grami i zabawami oraz będziesz informowany o nowościach dotyczących Centrum Dobrego Wychowania i programu Korona Polskiego Wychowania.


Administratorem danych jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin. Wasze adresy są bezpieczne w naszej bazie. Nie przekazujemy tych informacji osobom niepowołanym. Podając e-mail zgadzasz się na otrzymywanie materiałów dotyczących działań Fundacji. W każdej chwili możesz usunąć lub zmienić swoje dane.

  Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
  20-113 Lublin

KRS 0000094228
REGON 004173022
NIP 712-01-67-025