Misja i cele KPW

Program KPW

misja kpw001
Pokazy patriotyczne
podczas święta szkoły

Korona Polskiego Wychowania (KPW) to program wychowawczy, którego głównym zadaniem jest pomoc szkołom w realizacji misji dobrego wychowania. Program pozwala zbudować optymalne warunki do edukacji, sprzyja rozwijaniu zainteresowań uczniów, a także podnosi kompetencje wychowawcze nauczycieli.

Misją programu KPW jest kształtowanie ludzi o silnym systemie wartości, świadomych patriotów i obywateli, osoby sprawne w działaniu społecznym i gospodarczym. Autorem programu Korona Polskiego Wychowania jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, która od ponad 20 lat realizuje działania na rzecz dobrego wychowania młodego pokolenia. Program KPW ma zastosowanie w szkołach gimnazjalnych i średnich.

Efekty realizacji programu:

ptaszek czerwony wysoka motywacja uczniów do nauki i działania na rzecz klasy i szkoły;
ptaszek czerwony zgrane zespoły klasowe;
ptaszek czerwony dobre relacje wychowawca – uczeń;
ptaszek czerwony 
wzrost zaangażowania uczniów w rozwój swoich zainteresowań i talentów;
ptaszek czerwony 
nobilitacja nauczycieli – wychowawców;
ptaszek czerwony 
wzrost kompetencji wychowawczych kadry;
ptaszek czerwony 
kultura organizacyjna szkoły sprzyjająca działaniom wychowawczym.

 

misja kpw001         misja kpw001
Konkurs przygotowany przez uczniów   Dni ochrony środowiska naturalnego

 

Rada Programowa

Jest to zespół dyrektorów wszystkich szkół realizujących program KPW. Rada zbiera się 2 razy w semestrze. Zadaniem Rady jest zapenienie prawidłowego działania i stałego rozwoju programu KPW. Cele długofalowe Rady Programowej to:

a) Zwiększenie udziału procesu wychowawczego w działaniu szkoły oraz poziomu integracji procesu edukacyjnego z procesem wychowawczym;
b) Zmiana nastawienia do procesu wychowawczego wśród nauczycieli na pozytywne i zwiększenie kompetencji zawodowych w tym zakresie;
c) Zmiana postaw społecznych wśrod dzieci i młodzieży (zwiększenie aktywności społęcznej, wzrost umiejętnosći organizowania działań swoich i innych).

 

  

a

 
gry okladkaPodaj swój e-mail, a otrzymasz książeczkę pdf z zebranymi w Strefie Wiedzy metodami, grami i zabawami oraz będziesz informowany o nowościach dotyczących Centrum Dobrego Wychowania i programu Korona Polskiego Wychowania.


Administratorem danych jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin. Wasze adresy są bezpieczne w naszej bazie. Nie przekazujemy tych informacji osobom niepowołanym. Podając e-mail zgadzasz się na otrzymywanie materiałów dotyczących działań Fundacji. W każdej chwili możesz usunąć lub zmienić swoje dane.

  Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
  20-113 Lublin

KRS 0000094228
REGON 004173022
NIP 712-01-67-025