Warsztaty w szkole

Cena każdego warsztatu przeprowadzanego na terenie szkoły wynosi:
20 zł / uczeń

Czas trwania: 
3 godz. lekcyjne

    Semestr I - Budowanie wspóloty klasy

Warsztat I: Firma młodzieżowa

Cel warsztatów: zbudowanie zgranego zespołu klasowego, nauka organizacji i zarządzana

Pierwsze warsztaty w ramach programu Korona Polskiego Wychowania w atrakcyjny sposób przedstawiają metodykę organizacji klasy w firmę młodzieżową. Uczniowie, pracując nad określonym przedsięwzięciem uczą się planowania i sprawnego podziału zadań. Dodatkowo, przygotowane w ramach warsztatu końcowe dzieło staje się namiastką sukcesu, który klasa odniesie na zakończenie semestru, przy realizacji Pokazu Finałowego.

Warsztat II: Klasowy Teleturniej

Cel warsztatów: zbudowanie zgranego zespołu klasowego, zdobycie umiejętności przygotowywania klasowego teleturnieju

Kolejne warsztaty realizowane w ramach programu dotyczą nauki konkretnej metody jaką jest Klasowy Teleturniej. Uczniowie, bazując na poznanej poprzednio metodzie firmy młodzieżowej przygotowują wspólną grę, tj. dzielą się zadaniami, przygotowują odpowiednie materiały i rekwizyty, niezbędne do przeprowadzenia teleturnieju. W czasie warsztatu uczniowie uświadamiają sobie, że tylko wspólna praca i dobry podział zadań są w stanie doprowadzić do zrealizowania wspólnego zadania i osiągnięcia sukcesu. 

    Semestr II - Budowanie wspólnoty szkoły

Warsztat I: Dni Społeczne

Cel warsztatów: nauka metod budowania wspólnoty szkoły, zdobycie umiejętności przygotowywania debaty szkolnej lub konferencji prasowej

W ramach warsztatu uczniowie biorą udział w przygotowywaniu klasowej debaty lub konferencji prasowej: „Szkoła moich marzeń”. Uczniowie, podzieleni na poszczególne zespoły przygotowują kolejne elementy debaty, a następnie biorą w niej udział.

Warsztat II: Quiz edukacyjny

Cel warsztatów: nauka metod budowania wspólnoty szkoły,  nauka przygotowywania działania na rzecz szkoły

W ramach warsztatów uczniowie nauczą się przygotowywać zajęcia edukacyjne skierowane do innych osób ze swojej szkoły. Poznają metody, które pokazują, że edukacja i przyswajanie wiedzy może być realizowane w ciekawy i atrakcyjny sposób.

    Semestr III - Budowanie wspólnoty narodowej

Warsztat I: Happening historyczny

Cel warsztatów: nauka metod budowania wspólnoty narodowej

Warsztat happening historyczny uzmysławia młodzieży, że kreowanie postaw patriotycznych jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Jednocześnie uczniowie dostrzegają, że nauka historii może być bardzo ciekawym doświadczeniem.

Warsztat II: Gra tematyczna

Cel warsztatów: nauka metod budowania wspólnoty narodowej, nauka przygotowywania terenowych gier tematycznych

W czasie warsztatu uczą się organizacji atrakcyjnych metod przekazywania i nabywania wiedzy, które oparte są na metodyce gier tematycznych. Dzięki temu poznają określoną wiedzę, ale również uczą się skutecznych metod uczenia się.

    Semestr IV - Budowanie wspólnoty rodziny

Warsztat I: Decyzja należy do Ciebie

Cel warsztatów: nauka metod budowania wspólnoty rodziny, nauka przygotowywania scenek i prezentacji o rodzinie, poznawanie metod budujących przyjaźń w rodzinie

W ramach warsztatu młodzież przygotowywać będzie krótkie scenki, które obrazować będą sytuacje rodzinne. W konwencji programu telewizyjnego młodzież pozna sposoby na budowanie przyjaźni w rodzinie.

Warsztat II: Rodzinna gra planszowa

Cel warsztatów: nauka metod budowania wspólnoty rodziny, poznawanie metod budujących przyjaźń w rodzinie

Warsztat jest przygotowaniem młodzieży do przeprowadzenia Rodzinnego Pikniku, w ramach którego organizują dużą grę planszową, w którą jednocześnie będzie mogło zagrać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób.

 

a

 
gry okladkaPodaj swój e-mail, a otrzymasz książeczkę pdf z zebranymi w Strefie Wiedzy metodami, grami i zabawami oraz będziesz informowany o nowościach dotyczących Centrum Dobrego Wychowania i programu Korona Polskiego Wychowania.


Administratorem danych jest Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin. Wasze adresy są bezpieczne w naszej bazie. Nie przekazujemy tych informacji osobom niepowołanym. Podając e-mail zgadzasz się na otrzymywanie materiałów dotyczących działań Fundacji. W każdej chwili możesz usunąć lub zmienić swoje dane.

  Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
ul. Jezuicka 4/9
  20-113 Lublin

KRS 0000094228
REGON 004173022
NIP 712-01-67-025